Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška – průběh
1. Zkouška z předpisů – proběhne test na počítači, v počítačové učebně Městského úřadu
– Vždy jen 1 správná odpověď u každé otázky, 25 otázek celkem
– Maximálně 50 dosažených bodů
– Pro získání řidičského oprávnění a úspěšné absolvování zkoušky musíte dosáhnout minimálně 43 bodů
2. Zkouška z jízdy – praktická jízda v rozsahu cca 30 min. + předvýjezdová kontrola

Podmínky zkoušek
Závěrečné zkoušky probíhají na učebně Městského úřadu Kladno na nám. Svobody v Kladně (Úřad správních agend). Hradí se poplatek za zkoušky MÚ Kladno (tzv. správní poplatek) ve výši 700 Kč (není součástí kurzovného). Rozpis plateb MÚ za opakované zkoušky: test 100 Kč, opakovaná jízda 400 Kč. Platba autoškole za opakovanou jízdu 300 Kč. U nás neplatíte žádné skryté poplatky za opakované zkoušky (jinde 500-800 Kč).
Správní poplatky MÚ jsou shodné ve všech autoškolách v ČR. Poplatek městu se platí před zkouškou (není součástí ceny kurzu).

Doporučujeme: eTesty Ministerstva dopravy
On-line testy pravidel silničního provozu od Ministerstva dopravy ČR. Vyzkoušejte a procvičte své znalosti zdarma a z domova.