Vrácení řidičského oprávnění (ŘO)

Musíte absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti.

 Ceník pro vrácení řidičského oprávnění

CENÍK – přezkoušení k vrácení ŘP Vaše konečná cena
Skupina B “osobní auto” 2 000 Kč

>>>Zažádejte online (standardní formulář)<<<

Cena zahrnuje:

 • výukové materiály (učebnice a CD) v ceně 500 Kč zdarma
 • možnost poskytnutí cvičné jízdy (příprava na praktickou zkoušku)
 • neplatíte nic navíc – žádné skryté poplatky!

Přezkoušení k vrácení řidičského oprávnění (ŘO) – 3 kategorie

I. zákaz řízení

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až po skončení zákazu činnosti.

Podmínky k předložení

 • žádost do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
 • vyjádření dopravního psychologa
 • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení

II. 12 bodů

Po dosažení 12 bodů musíte pro vrácení ŘO vždy absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti.

Pozor, doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní.

Podmínky k předložení

 • žádost do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • vyjádření dopravního psychologa

III. zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

Podmínky k předložení

 • žádost do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti